Marknadsföring av kulturprojekt

Idag finns det en mängd olika aktörer som är aktiva inom kulturlivet. När utbudet av tjänster och produkter ökar så blir även konkurrensen högre, därför kan det vara svårt för arrangörer och föreningar att synas i mängden. Detta innebär att marknadsföring är en viktig del i att skapa framgångsrika kulturprojekt.

Med hjälp av crispfilm.se kan du skapa reklamfilmer, animationer, VFX och många andra produkter som för ut information om ditt kulturprojekt till allmänheten. En klassisk reklamfilm i TV ökar synligheten för ditt varumärke och du har även möjlighet att förklara berättelsen kring ditt projekt. Crisp Film kan skapa virtuella världar för en mängd olika kanaler och filmer.

Marknadsföring inom kulturlivet

Kulturens marknadisering har diskuterats i en ny bok. Kulturinstitutioner som finansieras privat och statligt har präglas allt mer av marknadsekonomins idéer. Målet är att locka många besökare via attraktiva utställningar, men det är också vanligt med arrangemang och sponsring av event. Många museer har idag även restauranger och butiker för att marknadsföra verksamheten. Kultursfären har inte alltid sett med blida ögon på kommersiell marknadsföring och kunskap, men nu ses detta allt mer som nödvändigt. Kulturinstitutioner och museer antas erbjuda nya upplevelser och finnas där för många besökare ur varierande målgrupper. En större publik ger möjlighet till social hållbarhet och ökad demokratisering.

Museernas roll förändras allt mer via marknadiseringsprocessen. Utställningssalarna skapades i början av filantropiska skäl och hade som syfte att utbilda befolkningen. Nu har de utvecklats till att vara värdar för underhållning och upplevelser. De mål som satts för att nå många besökare samt de mätverktyg som används kan ibland prioriteras högre än att skapa utmanande utställningar som kräver mer av sina besökare än blott och bart underhållning. Detta kan resultera i att mer komplexa upplevelser blir sällsynta, vilket ger en negativ effekt på kulturlivets diversitet.

Marknadsföring ger större chans att lyckas

Kulturarbetare lägger nu ner mycket pengar och tid på att uppfylla repertoarer och på att hitta artister. Det kan kännas fult att sälja kulturen, men en genomtänkt marknadsföring ger en mycket större chans att lyckas med konstutställningar, biograf- och teaterföreställningar. Samhället är fullt av olika sorters kulturkonsumenter, men konsumtionen kan se mycket olika ut beroende på vilken grupp det handlar om. När du satsar på att marknadsföra ett kulturprojekt, se till att prioritera högst några få målgrupper och att informationen är lättåtkomlig för just dessa grupper. Marknadsföringen kan ske via affischer, annonser, radioreklam, pressreleaser och utskick med personlig adressat. Vilken metod som används är i hög grad beroende av vilken typ av kulturevent som ska marknadsföras. En cirkusföreställning brukar med fördel annonseras ut till konsumenterna med affischer, medan museer och rockkonserter når många i målgruppen via marknadsföring på sociala medier. Med en effektiv marknadsföring är det enklare att lyckas med projekt och på så vis även säkra finansiering i framtiden.