Ett unikt och mycket välbevarat fort från ”Kalla krigets dagar”
 

1950-talet präglades av Kalla Krigets anda.
Det pågick en kapprustning mellan Öst och Väst vad gällde atomvapen, rymden och inflytande i olika delar av världen.

Vi formades av en tid då Rock´n Roll, Elvis Presley och TV gjorde sitt intrång. Koreakriget och Ungernrevolten pågick, Sputnik sköts upp, Castro tog över Cuba, Catalinaplanet sköts ner och spionen Enbom skapade svarta tidningsrubriker. Med denna hotbild som bakgrund planerades Victoriafortet.

Sitt namn har fortet fått från pansarskeppet Drottning Victoria som försvarade svenska farvatten från 1921 till mitten av 1950-talet.
Den dubbelpipiga kanonen (15,2 cm) som fortet är bestyckad med kommer från pansarskeppet. Kanonen har tjänstgjort som en vaktpost över Lule älvdal från 1963 t o m 1997. Victoriafortet är idag ett museum, den tidstypiska miljön är intakt till alla delar och du är välkommen på en resa i Kalla Krigets spår.
Välkomna!

FarttygsmodellModellen av Pansarskeppet Drottning Victoria finns nu att beskåda på Victoriafortet.

コーチ バッグ ヴィトン バッグ プラダ バッグ プラダ バッグ グッチ バッグ12531;